Thường trực Huyện ủy

Họ và tên: Trần Minh Sáng
Ngày sinh: 20/06/1983
Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Ngày vào đảng: 11/12/2009

Họ và tên: Nguyễn Quang Úy
Ngày sinh: 24/10/1967
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện
Ngày vào đảng: 12/03/1988

Họ và tên: Ngô Minh Quế
Ngày sinh: 13/07/1969
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
Ngày vào đảng: 30/11/2001

Thường trực Huyện ủy

Họ và tên: Trần Minh Sáng
Ngày sinh: 20/06/1983
Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Ngày vào đảng: 11/12/2009

Họ và tên: Nguyễn Quang Úy
Ngày sinh: 24/10/1967
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện
Ngày vào đảng: 12/03/1988

Họ và tên: Ngô Minh Quế
Ngày sinh: 13/07/1969
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
Ngày vào đảng: 30/11/2001

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 1,352
  • Tất cả: 425,848
Đăng nhập