BẢO THẮNG PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, VƯỢT KHÓ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Năm 2022, huyện Bảo Thắng có nhiều thuận lợi căn bản song cũng dự báo phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Sức cạnh tranh trên thị trường đối với những sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực của huyện ngày càng đặt ra những yêu cầu mới; Nguồn lực đầu tư của Nhà nước tiếp tục gặp khó khăn; Việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giải quyết việc làm, vấn đề dân tộc, tôn giáo; Vấn đề ô nhiễm môi trường khu công nghiệp Tằng Loỏng, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm; Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; thời tiết khó lường... sẽ tác động, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Xuất phát từ thực tế trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, quyết tâm vượt khó, vững vàng tiến bước đi lên. Ngày 30/12/2021, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2022, trong đó xác định chủ đề công tác năm 2022 là: "Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện”, với 26 mục tiêu chủ yếu.

Bảo Thắng trên đường phát triển

Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện xác định phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao và những giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, huyện tập trung duy trì và phát triển các vùng sản xuất hữu cơ như: Lúa cao sản; Chè hàng hóa; Cây ăn quả nhiệt đới; Quế. Khuyến khích chuyển đổi chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại công nghiệp, công nghệ cao đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh môi trường. Quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo quy trình VietGAP. Quan tâm phát triển diện tích nuôi thủy sản; tập trung phát triển các chuỗi sản phẩm từ gỗ rừng trồng,... Chủ trương chuyển đổi một số vùng chuyên canh như vùng cây ăn quả, vùng chè, vùng rau, hoa, thủy sản theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái… Thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ quế, các sản phẩm từ gỗ và các nhà máy chế biến nông sản như: chế biến hoa quả, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất sản phẩm OCOP… Đến hết quý I năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 220 tỷ đồng, đạt 23,08% KH, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ  quý I ước đạt 950 tỷ đồng, đạt 27,4% KH.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo tăng cường khai thác tốt các nguồn thu ngay từ đầu năm. Tổng thu NSNN trên địa bàn trong quý I năm 2022 là 123,4 tỷ đồng, bằng 18% dự toán tỉnh giao, bằng 16,0% dự toán huyện phấn đấu, bằng 168,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện tốt công tác GPMB, ưu tiên đầu tư cho các công trình đang triển khai thực hiện và có khả năng hoàn thành trong năm 2022.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đã đạt đảm bảo bền vững. Giữ vững và nâng các các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường trong lộ trình đạt chuẩn năm 2022; đảm bảo chất lượng dạy học trong tình hình dịch bệnh. Tăng cường quản lý các nguồn thu xã hội hóa theo đúng quy định. Chủ động triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh …

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh việc kiềm chế, trấn áp tội phạm và các tai tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông. Tăng cường công tác quản lý biên giới, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đưa người trái phép qua biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc - tôn giáo. Giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ở cơ sở.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và củng cố hệ thống chính trị, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW; Quan tâm phát triển đảng viên, trong quý I đã kết nạp được 80 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện và trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực như: Tài chính, xây dựng, đất đai, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, năng lực quản lý điều hành của UBND các cấp, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền. Thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Với sự đồng thuận giữaĐảng, lòng Dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng quyết tâm đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022./.

Lê Thu Thuỷ 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang