THÔN PHÚ LÂM, XÃ PHÚ NHUẬN QUAN TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

Thôn Phú Lâm hiện nay được sáp nhập từ 02 thôn (Phú Thủy và Khe Hoi) của xã Phú Nhuận từ ngày 01/3/2019. Hiện thôn có 124 hộ, 560 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân luôn tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thôn đã vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững", hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả như hộ gia đình ông Đỗ Văn Tuyên, ông Bàn Ồng Nhất, ông Bàn Ồng Lai, ông Đỗ Ngọc Phúc... có mức thu nhập bình quân đạt từ 200 đến 400 triệu đồng/năm; nhiều gia đình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ buôn bán, phát triển kinh tế hộ gia đình tạo nguồn thu nhập ổn định.

 Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện đóng góp tiền, ngày công xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Năm 2021 thôn Phú Lâm đã huy động đổ 3 km đường bê tông, xóa được 04 nhà tạm, nâng tổng số nhà kiên cố lên 60 nhà, hiện nay trong thôn không còn nhà tạm. Người dân trong thôn còn tự giác, hăng hái tham gia làm đẹp đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, giữ gìn vệ sinh chung, tổ chức 12 đợt ra quân vệ sinh môi trường với trên 1.126 lượt người tham gia; trồng 2,5 km đường hoa, lắp đặt 1,5 km đường điện và 30 bóng điện thắp sáng đường các khu dân cư” với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Đó chính là những nhân tố quan trọng, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Các đc lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm tại nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Dao

Tính hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 48,6 triệu đồng/năm; tăng 11,7% so với năm 2020;  tỷ lệ hộ nghèo còn 17,7%; mục tiêu đề ra năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10%; các tuyến đường thôn quê sáng, sạch, đẹp; 100% học sinh từ cấp Mầm non, tiểu học, THCS đều được đến trường; 100% phụ nữ có thai, trẻ em trong độ tuổi được chăm sóc y tế, tiêm phòng đầy đủ; các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động tốt. Việc giữ gìn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội chú trọng. Trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác được kiềm chế. Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.  Các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên 7,4 triệu đồng. Năm 2021, toàn thôn có 124/124 hộ đạt gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Đặc biệt, trong năm 2021, thôn đã xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Dao với diện tích khuôn viên 1.000m2, diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng 150 m2, tổng kinh phí 390 triệu đồng, đây là công trình vô cùng ý nghĩa trong việc xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn, bảo tồn bản sắc dân tộc trên địa bàn xã./.

     Lê Giang Vân

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang