HUYỆN ĐOÀN BẢO THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ I/2022 CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Chấp hành đoàn huyện Bảo Thắng, ngày 04/4/2022 Huyện đoàn Bảo Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết quý I/2022 công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện, lấy ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Cư A Cớ - Huyện ủy viên – Bí thư Huyện đoàn, cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đoàn Huyện Bảo Thắng và các bí thư Đoàn, chi Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Cư A Cớ - HUV - Bí thư Huyện đoàn chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đã thông qua kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quý I năm 2022, qua 3 tháng đầu năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ Bảo Thắng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trong các lĩnh vực công tác đoàn; qua đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng và phổ biến pháp luật cho ĐVTN tiếp tục được thực hiện đồng bộ và cụ thể, “3 chương trình – 3 phong trào lớn của Đoàn” được các cấp bộ Đoàn toàn huyện tích cực triển khai, nhiều công trình – phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai, 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tuổi trẻ Bảo Thắng xây dựng và lan tỏa. Đặc biệt, với công tác tổ chức của Đoàn, BTV Huyện đoàn đã tích cực chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội cấp cơ sở, hiện nay đã có 12/30 cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn tổ chức thành công đại hội, đảm báo đúng thời gian quy định.
Tuổi trẻ Bảo Thắng với nhiều hoạt động ý nghĩa trong Quý I năm 2022 (tư liệu)
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XIV và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đoàn huyện Bảo Thắng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XIV và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đoàn huyện Bảo Thắng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cư A Cớ - Bí thư Huyện đoàn đã ghi nhận kết quả của các cơ sở Đoàn trực thuộc trong quý I năm 2022, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục làm tốt toàn diện mọi nhiệm vụ công tác của Đoàn, tiếp tục thi đua chào mừng Đại hội Đoàn huyện Bảo Thắng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hoàng Trọng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang