Ban Thường vụ huyện ủy Bảo Thắng làm việc với Đảng ủy xã Thái Niên năm 2022.

Vừa qua tại Huyện ủy Bảo Thắng, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Minh Sáng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thái Niên về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022.

Với sự đoàn kết, chủ động quyết tâm cao Đảng ủy xã Thái Niên đã ban hành và triển khai 5 Nghị quyết, 13 kế hoạch trọng tâm bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện tập trung lãnh chỉ, đạo nhiệm vụ chính trị địa ở địa phương. Đến nay, có 6/24 mục tiêu Nghị quyết đạt; 7 chỉ tiêu đạt từ 70 đến 99%; 6 chỉ tiêu dưới 50% mục tiêu đại hội.

Ảnh: Lãnh đạo xã Thái Niên báo cáo tại buổi làm việc

Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022. Sản xuất nông nghiệp giá trị sản xuất đạt mức trung bình 91 triệu đồng/ha diện tích đất canh tác. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 68%. Hiện toàn xã còn 17,32% hộ nghèo. Thái Niên quy hoạch duy trì 2 vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn 110ha rau các loại, dưa lê; 368 ha cây ăn quả Na, Bưởu Múc tại thôn Quyết Tâm, Báu, Thái Niên, Đo Ngoài, Mom Đào. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản lượng đạt trên 276 tấn, đạt 120,6% KH. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp  ước đạt 21,3 tỷ đồng, đạt 140% KH. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm, xã nêu cao tính chủ động, làm tốt công tác xã hội hóa. Huy động nguồn lực hoàn thành xã nông thôn mới năm 2020. Đến nay đã thực hiện được 9/18 tiêu chí NTM nâng cao. Làm được 105 km đường hoa; 14 km đường điện; 4 km đường cắm cờ theo mẫu, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 .

Cùng với phát triển Kinh tế - Xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác vận động quần chúng… tiếp tục được quan tâm thực hiện với kết quả cao. Căn cứ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã Thái Niên đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022 và các năm tiếp theo, đó là: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng rau hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản, xây dựng 25 ha vùng rau chuyên canh tại thôn Quyết Tâm, Thái Niên, Làng Giàng, Đo Ngoài; trồng 20 ha cây dược liệu “ Tía tô” tại thôn Làng Giàng, Múc. Phát triển rừng trồng gắn với chế biến lâm sản, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, lâm nghiệp phát triển.

Ảnh: Đồng Chí Ngô Minh Quế, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia ý kiến với Đảng ủy xã Thái Niên các đại biểu nhất trí cao với nhận định Thái Niên hiện có lợi thế giáp với thành phố Lào Cai, thuận lợi về giao thông được đầu tư có Cầu bắc qua sông hồng và tuyến đường Vạn Hòa- Kim Sơn; thời gian tới phải xác định rõ thế mạnh để hình thành khâu đột phá, tạo sức bật mới, phát huy những tiềm năng sẵn có trong đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, lĩnh vực giáo dục, y tế  đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng Trần Minh Sáng

phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sáng, ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành, nhân dân các dân tộc xã Thái Niên trong thời gian qua. Tuy nhiên, những khó khăn của xã Thái Niên có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu cây trồng, vật nuôi chủ lực; những đề án, dự án sản xuất quy mô đầu tư lớn, nhất là sản xuất có tính chuỗi giá trị, sản xuất công nghệ cao, sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, hiệu quả, năng suất lao động chưa cao; công tác an sinh xã hội, tạo việc làm,cơ sở  hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm cao, thu ngân sách chậm, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, sử lý làm nhà trên đất nông nghiệp chưa đảm bảo, công tác quản lý tôn giáo, tai tệ nạn xã hội, như ma túy, nghiện hút còn tiềm ẩn....

          Thời gian tới tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đưa xã Thái Niên từ nhóm thấp lên nhóm phát triển khá của huyện. Ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội. Sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn gắn với xây dựng NTM và dân tộc miền núi, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Tập trung khai thác thế mạnh dịch vụ, thương mại, đào tạo lao động, giải quyết việc làm tại chỗ, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, bảo vệ, phát triển rừng, thu hút du khách đến thăm quan, chiêm bái tại di tích lịch sử văn hóa Đền Đồng Ân. Giữ môi gìn môi trường sinh thái. Về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, có khát vọng vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Duy Phong
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang