PHÁT HUY TINH THẦN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, XÂY DỰNG HUYỆN BẢO THẮNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Bài viết của đồng chí Nguyễn Quang Úy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng

Cách đây 47 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử trọng đại, ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông liền một dải. Đây là đỉnh cao chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, tự chủ của Nhân dân ta, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Từ sau ngày 30/4/1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung sức lực, trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với biết bao hy sinh, vất vả, nhọc nhằn của lớp lớp cán bộ, đảng viên các thế hệ để có nước Việt Nam trường tồn và phát triển.

Mỗi công dân Việt Nam càng trân trọng những thành quả và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng 30 tháng 4, đó là:“Biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam, trong suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc bền bỉ, kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào”, “Bắc Nam sum họp”; đó là: Chiến thắng của nội lực bền bỉ, kiên cường của dân tộc, truyền thống văn hoá Việt Nam, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước XHCN anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ; đó là: Ngày hoà hợp dân tộc, từng gia đình sum họp, cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường; đó là: Sự hoá giải xung đột, xoá bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên CNXH, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn”.

Trân trọng ý nghĩa lịch sử hào hùng với biết bao hy sinh, gian khổ đã qua, càng trân trọng, biết ơn những hy sinh mất mát của các thế hệ cha ông đã giành cho chúng ta có cuộc sống thanh bình, ấm no hạnh phúc, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân càng trân quý những thành quả hôm nay của một Quốc gia hoà bình, xã hội ổn định đang trên đà phát triển. Tinh thần chiến thắng 30/4 đã và đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Bằng quyết tâm và ý chí quyết chiến, quyết thắng thôi thúc chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển, Đảng luôn năng động, sáng tạo, lãnh đạo Nhân dân đoàn kết tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức cùng toàn dân biến thách thức thành cơ hội, vượt lên khó khăn, phát triển kinh tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với những chính sách khuyến khích hiền tài chăm lo cho mọi người, nhất là những người yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bỏ lại phía sau, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Thành tựu đạt được của đất nước sau hơn 35 đổi mới là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, cũng là con đường thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường như Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng ngày 26/01/2021: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Phát huy tinh thần giải phóng miền nam 30/4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ Bảo Thắng đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện vững bước trên con đường cùng cả nước đi lên CNXH, nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, đó là: Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện xuống đến thôn, tổ dân phố ngày càng trong sạch vững mạnh; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ biên giới lãnh thổ Quốc gia và an ninh chính trị; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; tích cực vận động ủng hộ giúp đỡ các hộ khó khăn xóa nhà xuống cấp, phòng chống có hiệu dịch bệnh Covid-19, tương thân, tương ái, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. BCH Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từ một huyện nghèo thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 11,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 32% giá trị trên ha canh tác đạt 39 triệu đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ huyện xuống các thôn, tổ dân phố như điện, đường, trường, trạm còn gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 2021 huyện Bảo Thắng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2020 với kết quả rất đáng trân trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt trên 14%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 56,8 triệu đồng; giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 100 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,9%; hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp; 99,9% số hộ dân trong huyện được sử dụng điện lưới Quốc gia; hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư cứng hóa; trên địa bàn huyện cơ bản không còn nhà tạm, đời sống vật chất tinh thần của người dân, từ trung tâm huyện đến các thôn vùng cao, không ngừng được cải thiện và nâng cao; bầu không khí dân chủ ở cơ sở được tăng cường và mở rộng, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của nhà nước tích cực tham gia lao động sản xuất nâng cao mức sống, tích cực xây dựng nông thôn mới.

Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) là dịp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Bảo Thắng, tự hào với những trang sử hào hùng của dân tộc, của quê hương, nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, bài học kinh nghiệm để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng huyện Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 nói riêng, để huyện Bảo Thắng phát triển vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu các huyện, thị xã mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang