THÔN HÙNG XUÂN 2, XÃ XUÂN GIAO CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Thân Thiện, Đồng Tâm, Đoàn Kết là 03 cái tên mà người dân thôn Hùng Xuân 2, xã Xuân Giao đặt cho 03 xóm trong thôn với mục đích thể hiện tinh thần, thái độ quyết tâm của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 Để trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Xuân Giao, trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của chi bộ, người dân thôn Hùng Xuân 2 đã chủ động, tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất canh tác; chủ động chăm sóc thâm canh trên 10 ha lúa, 04 ha rau mầu; chủ động trong bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi; tích cực phát triển kinh tế dịch vụ đối với các hộ nằm dọc tỉnh lộ 151 nhờ vậy thu nhập bình quân của người dân đã được nâng lên một cách đáng kể với thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm; thu nhập trên một diện tích đất canh tác đạt 80 triệu đồng/ha; toàn thôn có 64/146 hộ diện khá, giầu. Năm 2018, Hùng Xuân 2 là thôn đầu tiên của xã Xuân Giao được UBND huyện công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dân thôn Hùng Xuân 2, xã Xuân Giao tích cực xây dựng cảnh quan môi trường “sáng – xanh – sạch – đẹp”

Trao đổi với chúng tôi về vai trò của chi bộ trong lãnh đạo hoạt động của thôn, đồng chí Hà Thị Điệp - Bí thư chi bộ cho biết: Để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong thời gian qua chi bộ đặc biệt coi trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để buổi sinh hoạt có chất lượng thì trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, tập thể chi ủy phải bàn bạc, thống nhất các nội dung, vấn đề mà đảng viên quan tâm và cần tập trung thảo luận, đóng góp. Trong sinh hoạt phải tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở để mỗi đảng viên tự giác, tích cực tham gia phát biểu xây dựng nghị quyết cũng như thẳng thắn phê bình và tự phê bình tại cuộc họp chi bộ. Trong tổ chức thực hiện phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của các đồng chí trong cấp ủy. Đối với trưởng thôn và trưởng các đoàn thể phải thực sự là hạt nhân tích cực để triển khai, tuyên truyền đến Nhân dân, đoàn viên, hội viên. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn sai phạm và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, phương pháp làm việc khoa học trong những năm tiếp theo chi bộ thôn Hùng Xuân tiếp tục xứng đáng là đơn vị kiểu mẫu trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Xuân Giao./.      

Lê Trung Thành

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang