BẢO THẮNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ vừa góp phần tu dưỡng đạo đức cách mạng, vừa tôn vinh nét đẹp truyền thống; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; niềm tin vững chắc vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của nước ta do Đảng lãnh đạo. Từ đó giáo dục các em thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục Bảo Thắng luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng những hoạt động cụ thể, đa dạng, như: Tổ chức, tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống, thi vẽ tranh, nghe nói chuyện chuyên đề, mít tinh kỷ niệm,... giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của những sự kiện, ngày lễ. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử của đất nước, địa phương… cũng được các nhà trường phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, nhiều trường học còn tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ gây quỹ từ thiện giúp đỡ nhiều đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, trồng hoa cây cảnh, quét vôi mộ, thắp nến tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch Covid-19, đã có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trên mặt trận phòng chống dịch...

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tham quan cho học sinh

Các cấp ủy đảng trong huyện đã chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và xuất bản nhiều công trình lịch sử của Đảng bộ địa phương. Năm 2017, 14/14 xã, thị trấn đã biên soạn, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ địa phương; năm 2018 huyện xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện (1948-2018), đồng thời từ huyện đến xã, thị trấn đã biên tập ngắn gọn thành tài liệu học tập để triển khai giảng dạy trong các nhà trường. Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nghiêm túc, giáo viên đã nghiên cứu đưa nội dung lịch sử địa phương tích hợp vào các tiết giảng. Qua đó, góp phần phát huy tác dụng tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, khơi dậy tình cảm cách mạng và tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

            Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số công trình lịch sử đã xuất bản nhưng chưa được tuyên truyền, sử dụng thường xuyên; Phương pháp giảng dạy, giới thiệu về truyền thống cách mạng cho các đối tượng nói chung, thế hệ trẻ nói riêng chưa đáp ứng tốt, tính hấp dẫn chưa cao; Do dịch Covid-19 trong thời gian qua diễn biến phức tạp nên các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng chưa được tổ chức thường xuyên,… 

Thầy cô giáo và các em học sinh ôn lại truyền thống lịch sử tại khu di tích Soi Cờ, Soi Giá (xã Gia Phú)

Cần quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ngay từ độ tuổi mầm non, như: tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức về bản thân; khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm, cảm xúc với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh; phát triển kỹ năng sống, kỹ năng xã hội để hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, đặt nền tảng cho việc học tập, rèn luyện ở các cấp học tiếp theo. 

Đối với học sinh phổ thông, triển khai hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trong đó tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống,...

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kết hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho học sinh.

Ba là, tổ chức Đoàn thanh niên cần trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các tổ chức cơ sở Đoàn cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thi đua thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; từ đó, bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo, tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện; Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Năm là, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn lý luận chính trị, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường. Đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; phòng, chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của học sinh trên không gian mạng./.

Thu Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang