HĐND huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ năm

HĐND huyện Bảo Thắng vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ năm - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có các đồng chí Trần Minh Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ngô Minh Quế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thào Thị Mỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND- UB MTTQ huyện; Các ông bà là đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.

Kỳ họp thứ năm - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp quan trọng xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Chí  Bình, nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện do chuyển công tác và bầu bổ sung ông Đào Quang Tân, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện và ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chánh Thanh tra huyện Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm: Tờ trình về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2022; Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2022-2025; Tờ trình  xin ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn huyện; Tờ trình xin ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Ảnh: Chúc mừng 2 đại biểu được bầu là thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Bảo Thắng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Bảo Thắng cũng đã biểu quyết thống nhất cao thông qua 7 nghị quyết, Trong đó , Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2022-2025; Thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của huyện.

Ảnh: Đồng chí Trần Minh Sáng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Sáng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị để sớm triển khai thực hiện đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống, với khối lượng công việc rất lớn và cấp thiết. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị mới và các điểm dân cư thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cần tập trung chỉ đạo rà soát, khi lập và phê duyệt phải bám sát định hướng của quy hoạch vùng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2040. Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt xây dựng dọc sông hồng; quy hoạch phát triển tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án sẽ được cắm mốc thực địa và công bố công khai theo quy định của luật xây dựng, Luật quy hoạch. Các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các công trình theo đúng quy hoạch được phê duyệt. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án sớm được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp hôm nay được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Duy Phong
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang