TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trong suốt cuộc đời hoạt động Cách mạng đầy gian khổ hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập noi theo. Tấm gương mẫu mực của Bác luôn bảo đảm sự thống nhất giữa nói và làm; giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức; giữa đạo đức của một vĩ nhân và đạo đức của đời thường.

Về sức mạnh nêu gương, Bác nói: "Nhìn chung các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị cao hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Do vậy, khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng ra sức tự hoàn thiện để trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn. Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Người kêu gọi “lúc chúng ta mang bát cơm lên mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ chúng ta không khỏi động lòng, vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu truyền thống của dân tộc Việt Nam “thương người như thể thương thân” và nâng lên thành triết lý hành động cách mạng vì dân, vì nước trong mỗi con người.

Hiện nay, nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và sự tồn vong của chế độ. 

Đ/c Hoàng Quốc Khánh Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Huy hiệu cho đảng viên 60 năm tuổi đảng (Đảng bộ thị trấn Phố Lu).

Ngày 18/5/2021 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận của TW khẳng định: Năm năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng và toàn xã hội... Kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Kết luận cũng chỉ rõ: “… Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức…”

Đối chiếu với kết luận của Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị chi bộ khu dân cư - nơi trực tiếp gần dân nhất thì phần lớn vẫn giữ được phẩm chất và nêu cao trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Nhưng cùng với đó, cũng còn một số biểu hiện chưa thực sự gương mẫu, ngại gánh vác nhiệm vụ, nặng việc riêng, sao nhãng việc công; chưa giáo dục được con cái, người thân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm méo mó đi hình ảnh của người đảng viên trước con mắt của quần chúng.

Chúng ta không hy vọng học tập và làm theo Bác là làm được tất cả như Người. Nhưng để đáp ứng được yêu cầu của Cuộc vận động thì phải thể hiện rõ được vai trò trách nhiệm của người đảng viên - đảng viên phải hơn quần chúng cả về nhận thức và trách nhiệm; phải làm được như lời Bác dạy: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Ngoài các đảng viên đảm nhận cương vị “người đứng đầu”, “người được giao nhiệm vụ cụ thể trong hệ thống chính trị” thì tất cả mọi đảng viên (kể cả đảng viên đã được miễn sinh hoạt và công tác) vẫn phải tùy thuộc vào vị trí của mình mà có hành vi, lối sống thực sự nêu gương trước quần chúng, có trách nhiệm với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc mà mỗi người đã thề trước cờ, trong buổi lễ kết nạp vào Đảng của mình.

Trên cơ sở 27 nội dung của biểu hiện suy thoái “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đảng viên áp vào với những đảng viên ở khu dân cư. Cho dù chưa đặt vấn đề to tát như những biểu hiện “xa rời tôn chỉ”, “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị…”, “tham vọng chức quyền…” hay “phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng”, thì đâu đó vẫn thấy được ở mức độ khác nhau về cái gọi là chưa thực sự là tấm gương sáng, làm cho tâm trạng trong nhân dân, bên cạnh mặt tích cực là cơ bản, cũng có những biểu hiện đáng lo ngại”([1]).

Điều lo ngại của nhân dân mà Tổng bí thư đã nêu là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vẫn còn tình trạng chưa gương mẫu trong đăng ký nội dung tu dưỡng rèn luyện, hoặc đăng ký nhưng không thực hiện; không chấp hành sự điều động phân công nhiệm vụ của Đảng, của chi bộ, cơ quan; không chấp hành nghị quyết của Đảng, phát ngôn mang tính cá nhân không theo nghị quyêt; không rõ quan điểm trong sinh hoạt Đảng; thấy nhiệm vụ khó khăn không đảm nhận, lấy lý do để né tránh, đùn đẩy cho người khác hoặc làm qua loa, đại khái, không có trách nhiệm với công việc. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận. Một số người khi nghỉ hưu luôn lấy lý do để không tham gia các hoạt động ở địa phương, không gương mẫu chấp hành hoặc chấp hành có tính hình thức đối với các quy định ở nơi cư trú. Trong quan hệ thì luôn coi mình là người đứng trên chứ không phải là người phục vụ quần chúng; thiếu trách nhiệm trong công việc…Những khó khăn bức xúc của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không quan tâm, không chịu giải quyết ngay, tìm lý do trì hoãn, kéo dài để vòi vĩnh…thực sự vẫn đang còn tồn tại.

Vì vậy, nội dụng “Nêu gương” trong học tập  và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 được tỉnh ủy Lào Cai lựa chọn đã thực sự là một dịp sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng. Nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự đánh giá về bản thân mình và góp phần xây dựng Đảng, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; là niềm tin và chân lý của Nhân dân./.

Mạnh Nguyên ([1]) TBT Nguyễn Phú Trọng: “Môt số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội XIII của Đảng” 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang