Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” – Vườn ươm hạt nhân Lý luận chính trị cho Đảng

      Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” đồng thời góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tháng 7/2019 Ban Thường vụ Huyện đoàn Bảo Thắng ra quyết định thành lập mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Bảo Thắng” với lực lượng nòng cốt là các cán bộ đoàn cấp huyện và cơ sở, qua 03 năm hình thành và phát triển, “Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Bảo Thắng” đã đi vào nền nếp, góp phần khơi dậy ý thức học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ huyện nhà.

Được thành lập khi chỉ có 15 thành viên là các cán bộ đoàn và bí thư một số cơ sở Đoàn trực thuộc, tới nay “Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Bảo Thắng” đã phát triển lên tới 25 thành viên gồm cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ là diễn đàn, sân chơi và cũng là vườn ươm chính trị giúp các bạn trẻ được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, địa phương, về các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ. Từ khi thành lập tới nay, “Câu lạc bộ lý luận trẻ” đã nhận được sự chỉ đạo, định hướng nội dung trực tiếp từ Ban Thường vụ Huyện đoàn; qua đó Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn cố định mỗi quý một lần và bất thường, từ tháng 7/2019 tới nay CLB đã tổ chức được 17 buổi sinh hoạt với nhiều chủ đề hấp dẫn được đưa ra nghị luận như: “Vai trò của thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, “Đoàn thanh niên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”, “Góp ý bổ sung Luật thanh niên”, “Tìm hiểu Luật nghĩa vụ quân sự - trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”… Cùng với đó Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ còn thành lập Fanpage và Nhóm Facebook “Câu lạc bộ lý luận trẻ Bảo Thắng” để triển khai, cập nhập các hoạt động cũng như hình ảnh của Câu lạc bộ và đẩy mạnh công tác truyền thông trên không gian mạng. Thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm, đối thoại và dăng tải các bài tuyên truyền trên mạng xã hội, đã có hàng trăm ý kiến đóng góp, xây dựng, hàng ngàn lượt bình luận (comment), yêu thích (like) và chia sẻ (share) trên mạng xã hội Facebook. Các bài viết đấu tranh, các lượt bình luận nói trên không chỉ vạch rõ tính chất phản động, sai trái của các tư tưởng, luận điệu thù địch mà còn trực tiếp khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của xã hội. Đồng thời, hoạt động của Câu lạc bộ cũng góp phần bồi dưỡng nhãn quan chính trị cho đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học cho tuổi trẻ huyện nhà. Qua thực tiễn, đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công tác lý luận chính trị, cải cách thủ tục hành chính…được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”.

CLB Lý luận trẻ Bảo Thắng tổ chức sinh hoạt Quý I năm 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới BTV Huyện đoàn Bảo Thắng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”. Trọng tâm là đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động gắn với nhu cầu tâm lý của tuổi trẻ và đặc điểm nhiệm vụ của địa phương và các cơ quan, đơn vị; kịp thời cập nhật những vấn đề dư luận quan tâm trên cơ sở định hướng chính trị đúng đắn, hợp lý. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay./.

Hoàng Trọng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang