NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG SINH HOẠT CHI BỘ

Thông tin thời sự là nội dung được quy định bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, nhằm kịp thời cung cấp cho đảng viên những thông tin mới nhất, giúp họ nhận thức kịp thời và có thái độ đúng đắn trước các sự việc, tình huống diễn ra trong đời sống xã hội. Từ đó góp phần định hướng dư luận xã hội bằng quan điểm chính thống từ cấp ủy, chi bộ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay, hằng ngày, hàng giờ, thậm chí từng phút, công chúng tiếp nhận khối lượng thông tin tràn ngập từ nhiều nguồn và và tất nhiên có cả thông tin không được kiểm chứng gây nhiễu loạn thông tin, thậm chí nếu cán bộ, đảng viên không nhận thức đúng dễ dẫn đến đồng tình, cổ súy cho luận điệu sai trái, thù địch.

Qua thực tế dự sinh hoạt chi bộ cho thấy, nhiều chi bộ chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của thông tin thời sự trong sinh hoạt chi bộ; một số chi bộ đọc nguyên văn nội dung thông tin thời sự phục vụ hội nghị tuyên vận, cá biệt có thông tin không còn tính thời sự. Có chi bộ, đồng chí bí thư đọc nguyên văn nội dung tài liệu, do vậy dễ làm người nghe chán, ít chú ý, sinh ra nói chuyện riêng, hiệu quả tiếp thu không cao.

Để nâng cao chất lượng thông tin thời sự trong sinh hoạt chi bộ, việc chuẩn bị nội dung là rất quan trọng. Chi ủy có thể phân công cho một đồng chí (tốt nhất là đồng chí bí thư) chuẩn bị trước. Người được phân công phải làm tốt công tác chuẩn bị, trình bày rõ ràng, ngắn gọn và có định hướng, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu của đảng viên. Mặt khác, mỗi đảng viên phải thực sự coi trọng vai trò của thông tin thời sự chính trị hàng tháng. Các cơ quan cấp trên cần kịp thời cung cấp tài liệu trước ngày sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt ngày càng có chất lượng.

Nguồn tài liệu khai thác chính thống thường được sử dụng đó là: Bản tin thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hằng tháng. Bản tin cung cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; các tin, bài có tính lý luận - thực tiễn về công tác xây dựng Ðảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương,...Đây là kênh thông tin quan trọng trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ. Ngoài ra có thể nghiên cứu thêm các thông tin trong Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Lào Cai, Bản tin của Huyện ủy HĐND, UBND huyện, định hướng tuyên truyền hàng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và thông tin được cập nhật thường xuyên qua chương trình Thời sự VTV; VOV, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố.

Lê Trung Thành

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang