ĐẢNG BỘ BẢO THẮNG THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong Lời kêu gọi, Người nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau... Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ giả trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa,... Mục đích của thi đua ái quốc là nhằm đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, toàn dân đủ ăn mặc; toàn dân biết đọc, biết viết; toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn”....

74 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đã không ngừng nỗ lực cố gắng, thi đua làm theo lới Bác dạy. Các phong trào thi đua luôn được Đảng bộ chỉ đạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn lịch sử. Ngay từ những ngày đầu phát động, hưởng ứng phong trào thi đua của cả  nước, cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đã thi đua với nhiều phong trào cụ thể, như: Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, Ba đảm đang, Ba sẵn sàng, Năm xung phong,.. Sau đó là các phong trào: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”,... Các phong trào thi đua đã tạo ra động lực, tinh thần mạnh mẽ đưa Bảo Thắng vượt qua những khó khăn trước mắt, nạn đói, nạn dốt từng bước được đẩy lùi, đảm bảo những điều kiện vật chất, tinh thần phục vụ kháng chiến, góp phần làm nên Chiến thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc. 

Nông dân Bảo Thắng thi đua lao động sản xuất phục vụ tiền tuyến trong những năm chống Mĩ cứu nước

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986) đến nay, các phong trào thi đua yêu nước được Đảng bộ Bảo Thắng ngày càng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng với nội dung và hình thức phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2007, các phong trào thi đua đều được gắn với việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 06, sau đó là Chỉ thị 03 và hiện nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới.

Năm 2021, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã để lại những dấu ấn rõ nét. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Thắng cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 39.370 tấn, đạt 101% KH giao. Giá trị thu nhập trên một ha canh tác đạt 100 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực, mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng: 11/11 xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã (Sơn Hà, Xuân Quang) đạt xã nông thôn mới nâng cao. Huyện Bảo Thắng được Chính phủ ban hành Quyết định công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; Các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện kịp thời, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Người dân thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang (Bảo Thắng) thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, huyện Bảo Thắng đã tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở. Trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tuyên truyền về các phong trào thi đua rộng khắp tới toàn dân qua nhiều hình thức. Tổ chức kiểm tra, theo dõi nắm bắt tình hình, hướng dẫn kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn...

Những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước trong 74 năm qua là động lực mạnh mẽ cho những thắng lợi mới to lớn hơn, cho bước phát triển mới toàn diện, nhanh, mạnh và vững chắc hơn của Đảng bộ huyện trong những năm tiếp theo./.

Thu Thủy


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang