ĐẨY MẠNH CẢI TẠO TẬP TỤC LẠC HẬU TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC DAO TẠI CÁC THÔN VÙNG CAO Ở THỊ TRẤN TẰNG LOỎNG

Thị trấn Tằng Loỏng có 14 thôn, tổ dân phố. Riêng 03 thôn vùng cao (thôn Trát 1, Trát 2, thôn Tằng Loỏng) và khu dân cư Mã Ngan thuộc Tổ dân phố số 8 có gần 300 hộ, trên 1.500 khẩu là dân tộc Dao đỏ. Khu vực này, điều kiện sinh sống, giao thông đi lại còn khó khăn, Nhân dân canh tác chủ yếu một vụ; đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn; vẫn còn một số hủ tục lạc hậu tồn tại trong việc tang, việc cưới, cúng bái, cấp sắc và các lễ nghi tín ngưỡng nên đã để lại nhiều hệ lệ nghiêm trọng. Nhiều gia đình, sau khi lo cưới cho con phải gánh nợ trong nhiều năm, kinh tế vốn khó khăn lại càng túng thiếu. Bên cạnh đó còn nhiều thói quen trong sinh hoạt, ăn ở và vệ sinh môi trường cần được khắc phục, đổi mới.

Trước thực tế nêu trên, Đảng uỷ thị trấn Tằng Loỏng chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi tập quán lạc hậu, chủ động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu trong cộng đồng dân tộc Dao.

Công trình cung cấp điện lưới quốc gia cho thôn Trát 1, 2 có tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng

Đảng uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên vận, MTTQ và các đoàn thể, UBND thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Dao đỏ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua hội nghị tuyên vận, các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể.... Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Hình sự; Luật tố tụng hình sự và Chỉ thị số 27- CT/HU ngày 20/12/2017 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác vận động đồng bào Dao cải tạo tập quán lạc hậu trong sinh hoạt đời sống, trong lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong Nhân dân. Vận động đồng bào Dao ăn ở hợp vệ sinh, thực hiện tốt các mô hình “5 không 3 sạch”, di dời chuồng trại ra xa nhà, xây dựng hố chứa phân, chất thải, lò đốt rác, không xả rác, chất thải, nước thải ra đường.

Qua hơn một năm thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động đã làm thay đổi nhận thức của đồng bào trong cải tạo một số phong tục, tập quán không còn phù hợp, đã có 269/293 hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh;  250/265 hộ chăn nuôi trâu bò có chuồng nuôi nhốt đảm bảo; 165/185 hộ chăn nuôi dê, lợn có chuồng nuôi nhốt đảm bảo. Mối quan hệ thôn, bản, cộng đồng luôn giữ được đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng còn những khó khăn nhất định, việc thay đổi nhận thức của một bộ phận đồng bào không thể thực hiện trong một sớm một chiều, đặc biệt là những tập tục được hình thành và ăn sâu vào tiềm thức, trở thành nếp sống của đồng bào...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tiếp theo, cấp ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể từ thị trấn đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng dân tộc Dao về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hương ước, quy ước của khu dân cư. Triển khai, thực hiện kế hoạch số 129-KH/HU ngày 15/6/2022 của Huyện ủy về tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2022 - 2025; Chủ động, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là những vấn đề Nhân dân quan tâm để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền có các giải pháp giải quyết; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, thực hiện nếp sống văn minh, tinh thần đoàn kết dân tộc... qua đó giúp cộng đồng dân tộc Dao thêm tin tưởng, phấn khởi, tự hào, tích cực tham gia lưu giữ, bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng dân tộc Dao, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở./.

Ngô Văn Hải

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang