NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM TRUYỀN THANH CƠ SỞ

         Đang hoạt động trong thời kỳ bùng nổ thông tin, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, song hơn lúc nào nào hết khi thông tin càng bùng nổ, càng nhiễu loạn, nhiều chiều thì vai trò hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở càng được khẳng định. Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cung cấp thông tin từ cơ sở, định hướng dư luận xã hội, hướng dẫn, cổ vũ hành động cho Nhân dân.

          Là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, những năm gần đây, được sự quan tâm của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Lào Cai, đến nay 14/14 xã, thị trấn của huyện Bảo Thắng đã được đầu tư Trạm truyền thanh không dây với hệ thống công nghệ hiện đại kết nối với 100% số thôn, TDP trên địa bàn. Qua quá trình vận hành, các trạm đã thực hiện tốt hai chức năng: Một là thu phát lại chương trình của trung ương, tỉnh, huyện; hai là làm chương trình trực tiếp của địa phương. Đội ngũ cán bộ được quan tâm với 01 cán bộ chuyên làm công tác phát thanh, truyền thanh; 14/14 xã đã thành lập được ban biên tập để thẩm định nội dung và tổ chức phát sóng trang địa phương với thời lượng ít nhất 03 buổi/tuần, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện thường xuyên phát sóng thứ hai hàng tuần.

Những năm gần đây, mặc dù chịu áp lực của công nghệ thông tin song hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục khẳng định và chứng minh vai trò trong tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; thông tin, thông báo định hướng dư luận trước những vấn đề Nhân dân quan tâm, cổ vũ, động viên, khích lệ Nhân dân lao động sản xuất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở ở Bảo Thắng

Đặc biệt, khi cả nước bước vào ngày hội lớn Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua hệ thống truyền thanh Nhân dân phát huy tốt quyền công dân của mình góp phần tích cực cho sự thành công ngày hội. Khi cả nước phải “gồng mình” chống dịch COVID - 19, thực hiện nhiều giải pháp giãn cách xã hội, cũng chính hệ thống truyền thanh cơ sở kịp thời đưa các văn bản, quan điểm chỉ đạo đến người dân; kêu gọi, hướng dẫn, cổ vũ, động viên Nhân dân tự giác khai báo y tế, thực hiện nghiêm quy định chống dịch, tổ chức tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh…

Có thể khẳng định rằng, hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã có vai trò quan trọng trong truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuống tận người dân, cổ vũ, động viên Nhân dân đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của kênh truyền thông này, thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bí thư cấp ủy và tập thể cấp ủy trong việc lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của trạm truyền thanh xã, thị trấn. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền theo từng tuần, tháng, năm;

Hai là, Ban biên tập phải thường xuyên cập nhật, đa dạng hóa nội dung thông tin; thông tin phải ngắn gọn, dể hiểu, dễ nhớ; duy trì thường xuyên các chuyên mục như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt… nhất là những gương tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo ngay tại địa phương mình để thu hút đông thính giả nghe đài;

Ba là, làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng dư luận xã hội theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Bốn là, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị phụ trách nhiệm vụ phát thanh; quan tâm bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời động viên khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt;

Năm là, quan tâm đầu cư cơ sở vất chất, phòng phát thanh, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chuyên thanh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả./.

Lê Trung Thành

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang