Bảo Thắng: Tập huấn luật Biên Phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Chiều ngày 21/6/2022, UBND huyện Bảo Thắng đã phối hợp với bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Dự hội nghị còn có 80 đ/c là lãnh đạo,  cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tiểu đoàn huấn luyện cơ động, lãnh đạo công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bảo Thắng, các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp huyện cùng lãnh đạo UBND công chức tư pháp hộ tịch các xã thị trấn.

Bảo Thắng là huyện vùng thấp nằm ở trung tâm của tỉnh Lào Cai, địa bàn huyện có trên 6km đường biên giới vì vậy việc triển khai tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, gồm 6 chương và 36 điều. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tại Hội nghị, báo cáo viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã giới thiệu, truyền đạt 2 chuyên đề về Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. Qua đó giúp các đại biểu có cơ sở để tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu        tại lớp tập huấn

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” sát với tình hình thực tiễn, với mục tiêu 100% lãnh đạo các cơ quan đơn vị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị Quân đội nhất là các đơn vị lực lượng bộ đội biên phòng lãnh đạo huyện Bảo Thắng đề nghị, sau hội nghị tập huấn, mỗi cán bộ đảng viên là những tuyên truyền viên có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân hiểu, thực hiện nghiêm luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết có liên quan./.

Linh Nga
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang