BÍ THƯ CHI BỘ THÔN GƯƠNG MẪU LÀM THEO LỜI BÁC

Thôn Soi Chát, xã Sơn Hải có 110 hộ với 330 khẩu, có 11 đảng viên trong đó 09 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị. Nhân dân trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp.

Năm 2011, đồng chí Nguyễn Thị Minh được bầu giữ chức bí thư chi bộ thôn Soi Chát. Với vai trò là người đứng đầu chi bộ, đồng chí không chỉ chăm lo việc phát triển kinh tế gia đình mà còn cùng với các đồng chí trong chi bộ bàn bạc các giải pháp để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao tiêu chí thu nhập. Mỗi việc làm, chủ trương mới, đồng chí Bí thư chi bộ đều đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, qua đó tạo được sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận của Nhân dân trong thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách các tổ đảng, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tiên phong của đồng chí bí thư chi bộ, Nhân dân trong thôn đã động thuận, thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thôn Soi Chát đã hình thành, phát triển được một số mô hình kinh tế hiệu quả, như: Mô hình trồng chuối đại hoàng, mô hình chăn nuôi... toàn thôn có 79/110 hộ tham gia chăn nuôi gia cầm với trên 67.000 con; nuôi, duy trì đàn lợn trên 1.170 con và trồng trên 2 ha cây chuối ngự Đại Hoàng. Ngoài phát triển chăn nuôi, chi bộ lãnh đạo trồng, chăm sóc rừng, đến nay thôn Soi Chát có 80 ha rừng trồng quế, keo và các loại gỗ khác, với diện tích rừng này vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của thôn Soi Chát đạt 43 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hiện thôn chỉ còn 4 hộ nghèo.

Mô hình trồng chuối ngự của gia đình anh Cam Văn Giang, thôn Soi Chát (Sơn Hải)

Trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, tiêu biểu như hộ gia đình anh Cam Văn Giang, năm 2017 gia đình thuộc diện hộ nghèo, sau khi được cấp uỷ, chính quyền tuyên truyền, được tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách anh đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn, gà, cải tạo vườn tạp trồng hơn 1ha chuối ngự. Với bản tính chăm chỉ lao động, áp dụng các tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm và chủ động phòng chống dịch bệnh, sau một năm gia đình đã xuất, bán được trên 2 tấn lợn hơi và hàng nghìn con gà thịt, vườn chuối đã bắt đầu cho thu hoạch. Thu nhập dần được nâng lên, gia đình đã thoát hộ nghèo và đã trả hết nợ; ước tổng thu nhập của gia đình sau khi đã trừ chi phí đạt hàng trăm triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh chia sẻ: Là bí thư chi bộ, muốn lời nói của mình có sức thuyết phục, trước hết phải gần gũi với dân, lấy dân làm gốc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó mới được dân tin và làm theo. Sự đồng thuận cao của nhân dân là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt mọi phong trào cấp trên phát động.

Sự đổi thay tích cực của thôn Soi Chát hiện nay là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân trong thôn, trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ, một đảng viên gương mẫu làm theo lời Bác./.

Ngô Hải

Ngô Hải
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang