Đề án số 8 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2020- 2025
Tải về
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang