Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 07-KH/HU của Huyện ủy Bảo Thắng về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bảo Thắng, giai đoạn 2021-2025
Tải về
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang