kế hoạch Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Thắng năm 2021
Tải về
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang