Kế hoạch thực hiện mô hình Thứ 3 "Ngày không viết", thứ 6 "Ngày không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thí điểm việc hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến
Tải về
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang