Kế hoach triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Thắng năm 2021
Tải về
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang