Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND huyện Bảo Thắng
Ban hành chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính hàng năm đối với đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Thắng
 Bản PDF: 
Bản .doc: /SiteFolders/huyenbaothang/4649/CCHC/Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp xã.xls
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang