LĨNH VỰC CÔNG AN HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MẪU

1

Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

1

Thủ tục xác nhận số CMND khi được cấp thẻ CCCD

Mẫu CC13

2

Thủ tục cấp lại thẻ CCCD

Mẫu CC01

Mẫu CC02

3

Thủ tục cấp đổi CCCD

Mẫu CC01

Mẫu CC02

4

Thủ tục cấp thẻ CCCD khi chưa có thông tin

Mẫu CC01

Mẫu CC02

5

Thủ tục cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin

Mẫu CC01

Mẫu CC02

2

Đăng ký, quản lý cư trú

1

Thủ tục Xóa đăng ký hộ khẩu thường trú

Mẫu CT01

2

Thủ tục Đăng ký tạm trú

Mẫu CT01

3

Thủ tục Gia hạn tạm trú

Mẫu CT01

4

Thủ tục Tách hộ khẩu tạm trú

Mẫu CT01

5

Thủ tục Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú

Mẫu CT01

6

Thủ tục Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

Mẫu CT01

7

Thủ tục Xác nhận thông tin về cư trú

Mẫu CT01

8

Thủ tục Xóa đăng ký tạm trú

Mẫu CT01

9

Thủ tục Khai báo tạm vắng

12. Khai bao tam vang(CAX).doc

10

Thủ tục Thông báo lưu trú

13. Thong bao luu tru (CAX).doc

3

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

1

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Mẫu số 03

Mẫu số 02

Mẫu số 02b

2

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Mẫu số 03

Mẫu số 02

Mẫu số 02b

3

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Mẫu số 03

4

Quản lý xuất nhập cảnh

1

Thủ tục cấp giấy thông hành cho cán bộ công chức

Mẫu M01

2

Thủ tục trình báo mất giấy thông hành

Mẫu M02

3

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo

Mẫu A17

4

Thủ tục Cấp giấy thông hành cho công dân vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Mẫu M01

5

Thủ tục trình báo mất giấy thông hành

5.1. Trinh bao mat giay thong hanh (thuc hien tai cap xa).doc

5

Thủ tục Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND

Mẫu số 1a


Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang