Thành công từ các phong trào thi đua tại huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Năm 2018 được xác định là năm có rất nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng khóa 27 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thành công trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2017 trở thành đòn bẩy để huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai  phát động thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2018.

                             Ảnh: Thị trấn Phố Lu trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của huyện Bảo Thắng


Năm 2017 thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã đạt được những dấu ấn rõ nét. Tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường; chính trị, xã hội ổn định; xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nổi bật là  thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 29,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm  
6,09% tương đương 1.654 hộ. Giá trị sản phẩm /1 ha đất nông nghiệp  đạt 72,5 triệu đồng/ha. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong năm đạt  trên 597  tỷ đồng, tăng 52,3% so cùng kỳ 2016.  Các hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra khá ổn định và có chiều hướng tăng nhẹ so với năm 2016, các cơ sở kinh doanh luôn biến động và tăng hơn năm trước, nguồn cung ứng hàng hóa dồi dào, hoạt động mua bán hàng hóa trên thị trường được lưu thông với chất lượng tương đối đảm bản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tổng số cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện 3.100 cơ sở, tăng 18,7% so cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 1 tỷ 695 triệu đồng, tăng trên 17% so CK năm trước. Hoạt động KN-KL luôn được chú trọng và quan tâm giúp người dân kịp thời nắm bắt những tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất. Một số mô hình trình diễn được thực hiện cho kết quả tốt như mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học, các mô hình trồng thử nghiệm giống ngô, lúa cũng cho năng suất cao. Duy trì vùng rau chuyên canh 80 ha, trong đó vùng sản xuất rau an toàn với quy mô 54 ha tại 3 thôn Giao Ngay, Giao Tiến, Thái Bo; quy hoạch 03 khu vực để sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải (quy mô 2ha); thôn Đồng Lục xã Gia Phú (quy mô 0,6 ha); thôn Nậm Phẳng, xã Gia Phú (quy mô 30ha). Đối với cây ăn quả đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với “Bưởi Múc Bảo Thắng”, “Quả Bảo Thắng” (nhãn, na, chanh). Huyện Bảo Thắng chỉ đạo triển khai Dự án phát triển vùng cây ăn quả hàng hóa tại huyện. Tiếp tục phối hợp với các Viện cây ăn quả Trung ương và các cơ quan chuyên môn hướng dẫn Nhân dân quy trình kỹ thuật chăm sóc 1.187 cây nhãn (tương đương 3,95 ha); trồng mới 16.020 cây nhãn chín muộn (tương đương 53,4 ha); chăm sóc 55.000 cây bưởi (tương đương 183 ha) đã trồng năm 2015 và 2016; ghép 30.500 cây Bưởi múc tại xã Thái Niên để cung cấp cho nhân dân trồng năm 2018; trồng xong 51.000 cây Na dai Lạng Sơn (tương đương 81,6ha) và 9.740 cây Chanh đào, Chanh tứ thời (tương đương 19,48 ha); gieo ươm 22.000 cây Na dai địa phương (tương đương 35,2 ha). Về chăn nuôi các địa phương tập trung chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm, công tác phòng chống dịch được duy trì nên hạn chế được dịch bệnh xảy ra, tổng đàn phát triển bình thường và ổn định. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2017 đạt gần 28 nghìn tấn, tăng 6,73% so với cùng kỳ, tương đương 1.750 tấn. Sản lượng thủy sản ước đạt 2.041 tấn,  tăng gần 3% so với cùng kỳ 2016.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hoà với tăng trưởng kinh tế. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc. Hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hoá, tạo điều kiện tốt nhất cho con em các dân tộc học tập. Công tác xã hội hoá giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp và đỗ các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân từng bước được nâng cao. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư. Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn có bước chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được duy trì, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội luôn thực hiện kịp thời, vì vậy đã góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng khó khăn. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng... Những thành quả ấy thật đáng trân trọng, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trên bước đường đi tới.

                          

          Ảnh: Đ/c Vũ Văn Tuấn - Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Liệu - Phó bí thư TT huyện ủy; 

                   Hoàng Chí Hiền - chủ tịch UBND huyện tặng cờ cho các thí sinh dự hội thi bí thư chi bộ giỏi

 

Trong công tác xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, trong đó triển khai quyết liệt 05 phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2017. Chỉ đạo các xã đã hoàn thành NTM rà soát và xây dựng kế hoạch phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2017-2020; các xã còn lại xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, nhất là các nội dung người dân phải làm và các tiêu chí đăng ký hoàn thành với huyện năm 2017. Chỉ đạo 6/12 thôn của 7 xã hoàn thành xây dựng mô hình thôn nông thôn mới; 6/10 thôn của 5 xã hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

Trong năm 2017 huyện đã huy động ủng hộ nông thôn mới được 4,7 tỷ đồng. Trong đó cấp huyện huy động 4,2 tỷ, gồm: tiền mặt gần 2 tỷ đồng, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng 02 công trình trị giá 02 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền 264 triệu đồng; các xã 522,3 triệu đồng. Làm được 35,15 km đường giao thông nông thôn; xây mới 750 nhà tiêu hợp vệ sinh; làm 393 chuồng trại gia súc; đào 1.296 hố rác thải ; xóa 199 nhà tạm. Kết thúc năm 2017, số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh giảm từ 5,3% năm 2016 xuống còn 4,8% năm 2017; số hộ chăn nuôi không có chuồng trại hợp vệ sinh giảm từ 4,5% năm 2016 xuống còn 4,1% năm 2017; tỷ lệ nhà tạm giảm từ 1,14% năm 2016 xuống còn 1,01% năm 2017. Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 14 tiêu chí/xã; 07 xã còn lại đều đạt từ 9 đến 17 tiêu chí: (Trong đó: xã Phong Niên đạt 17 tiêu chí; xã Phố Lu, xã Bản Phiệt đạt 10 tiêu chí; còn 04 xã đạt đạt 9 tiêu chí gồm: Gia Phú, Thái Niên, Trì Quang, Bản Cầm). Đến thời điểm này huyện Bảo Thắng đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Phú Nhuận; Xuân Quang; Xuân Giao; Sơn Hà và xã Sơn Hải. Năm 2018 huyện Bảo Thắng phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Bản Cầm; Bản Phiệt và xã Phong Niên. Mục tiêu đến năm 2020 huyện Bảo Thắng sẽ trở thành huyện trọng điểm và huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lào Cai.

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo đã được huyện Bảo Thắng đặc biệt quan tâm. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng người dân đã giúp người nghèo có điều kiện tiếp cận các chính sách, dự án như: chính sách vay vốn tín dụng, giáo dục, y tế... qua đó đã phần nào giúp người nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Tổng số hộ nghèo đầu năm 2017 là  6.002 hộ, chiếm 20,49%, theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 tổng số hộ nghèo còn lại là 4.348 hộ, chiếm 14,40%, giảm 6,09%, so với kế hoạch tỉnh giao đạt 126,9% (tỉnh giao 4,8%), tổng số hộ cận nghèo còn lại 3.980 hộ, chiếm 13,18%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,88%. Tập thể điển hình có tỷ lệ giảm nghèo cao gồm: Xã Phong Niên giảm  270 hộ, xã Thái Niên 253 hộ;  xã Gia Phú 300 hộ; xã Bản Cầm 76 hộ… trong đó 07 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 12% đạt tiêu chí nông thôn mới gồm các xã Sơn Hà, Sơn Hải, Xuân Giao, Phú Nhuận, Bản Phiệt, Phong Niên, Xuân Quang.

Điển hình như hộ gia đình ông Đặng Văn Cao thôn Khởi Khe, thị trấn Phong Hải; Hộ anh Phạm Quang Sáng thôn Cốc Tủm 2, xã Phong Niên từ hộ nghèo đã vươn lên trở thành hộ khá. Điển hình hộ kinh doanh dịch vụ có tinh thần giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo bền vững đó là hộ gia đình anh Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1980, cư trú tại thôn Làng Bạc xã Xuân Quang, gia đình có 2 xưởng bóc gỗ, 2 xưởng làm gạch không nung, cống kết hợp buôn bán Vật liệu xây dựng. Thu nhập bình quân khoảng 2 tỷ / năm tạo công việc thường xuyên cho 30 người với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Cùng với đó có rất nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần không nhỏ vào thành tích xuất sắc của huyện Bảo Thắng đạt được trong thời gian qua.

                     

                                                        Ảnh: Đ/c Đỗ Đức Liệu - Phó bí thư TT huyện ủy; 

                             Đ/c Hoàng Chí Hiền chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

 

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2017 huyện Bảo Thắng đã nhận được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với 02 cá nhân tiêu biểu; Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua; và nhiều bằng khen của các bộ, ngành trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã tặng cờ thi đua cho 27 tập thể tiêu biểu và tập thể lao động xuất sắc. Tặng bằng khen cho 16 tập thể và 75 cá nhân; Trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho 64 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng tặng danh hiệu thi đua cho Tập thể lao động tiên tiến cho 86 tập thể; Chiến sỹ thi đua cơ sở 230 cá nhân; Lao động tiên tiến: 1.614 cá nhân; Tặng Giấy khen cho 150 tập thể và 418 cá nhân, trong đó khen thưởng đột xuất 09 cá nhân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 huyện Bảo Thắng đã tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở. Trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các phong trào thi đua một cách rộng khắp tới toàn dân. Làm tốt công tác phát động thi đua; tổ chức kiểm tra, theo dõi nắm bắt tình hình để có sự hướng dẫn kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất và kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.Tổ chức triển khai công tác khen thưởng đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Ưu tiên khen thưởng cho tập thể, cá nhân ở cơ sở; đặc biệt là khen thưởng cho nhân dân và cán bộ ở cơ sở, cán bộ nữ có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Những kết quả đạt được trong năm qua, là tiền đề quan trọng để Bảo Thắng tự tin, vững bước trên con đường đổi mới. Khó khăn, thách thức chưa phải đã hết, song với kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành trong những năm qua, cùng sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân và sự vào cuộc của các cấp, các ngành sẽ là sức mạnh để Bảo Thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng Bảo Thắng trở thành huyện trọng điểm và huyện nông thôn mới của tỉnh Lào Cai.

 

 


 Tác giả: Duy Trinh - Đài TTTH Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang