Bảo Thắng hoàn thành việc triển khai chuyên đề năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập chuyên đề năm 2020 "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Bảo Thắng đã ban hành văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Các đại biểu tham gia hội nghị chuyên đề 2020 tại các điểm cầu trực tuyến cấp xã

Tại buổi trực tuyến ngày 17/12/2019 huyện Bảo Thắng chỉ đạo, tổ chức 16 điểm tiếp thu (một điểm cấp huyện và 15 điểm cấp xã) cho 2.381 lượt đại biểu, do nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sau hội nghị trực tuyến các đơn vị tiếp tục triển khai chuyên đề năm 2020 tới cán bộ, đảng viên chưa được học tập tại buổi trực tuyến và từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020 huyện có 19 lớp với 1.834 lượt đại biểu tham gia học tập. Đối với số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học chưa được tham gia học tập do bận công tác giảng dậy Huyện đã chỉ đạo chi bộ trực tiếp triển khai, đồng thời giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt vào dịp bồi dưỡng hè năm 2020.

Quang cảnh Công an huyện triển khai chuyên đề năm 2020

Sau khi được tiếp thu nội dung chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thì mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ nhiệm vụ của cơ quan đơn vị để xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2020./.

1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang