Huyện Bảo Thắng tiếp thu hội nghị báo cáo viên tháng 7/2020

Sáng ngày 09/7/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2020. Tham gia hội nghị tại điểm cầu huyện Bảo Thắng có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện, các cơ quan trong khối TT-VH-khoa giáo, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề: Những thành tựu nổi bật của Ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo...

Quang cảnh tại điểm cầu huyện Bảo Thắng

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị căn cứ tình hình cụ thể để biên tập nội dung tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, cũng như nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên tuyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020); tuyên truyền, tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020); Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai (khóa XV); kết quả thực hiện 4 chương trình công tác trọng tâm với 19 đề án chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV); kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyền truyền phổ biến Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng, nhất là dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi.../.

Ngô Hải
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang