Hướng dẫn số 77 - HD/BTGHU, ngày 20/01/2020 về tuyên truyền tháng 02 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 77 - HD/BTGHU
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày hiệu lực 20/01/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 77 - HD/BTGHU, ngày 20/01/2020 về tuyên truyền tháng 02 năm 2020
Hình thức văn bản Tài liệu tuyên vận
Lĩnh vực Tài liệu tuyên vận
Người ký duyệt Trịnh Giang Nam
Tài liệu đính kèm HD_TT_thang_2_nam_2020_4de5a891dd.doc
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang