Công văn số 2250-CV/HU, ngày 17/02/2020 về việc chỉ đạo công tác Tuyên vận và điều chỉnh phân công các cơ quan dự hội nghị Tuyên vận năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2250-CV/HU
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày hiệu lực 17/02/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 2250-CV/HU, ngày 17/02/2020 về việc chỉ đạo công tác Tuyên vận và điều chỉnh phân công các cơ quan dự hội nghị Tuyên vận năm 2020
Hình thức văn bản Tài liệu tuyên vận
Lĩnh vực Tài liệu tuyên vận
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm cv2250_2020021810144972972020200218101708631_Signed_e1d95f944a.pdf
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang