KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 84-KH/HU
Ngày ban hành 22/11/2021
Ngày hiệu lực 22/11/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_nq_12_t_20211123020211123075339763_signed.pdf
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang