Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01 - HD/BTGHU 24/06/2020 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 7 năm 2020
Lượt xem: 261
Tải về 0
2948-CV/HU 17/04/2020 V/v rà soát giải quyết các vụ việc, vụ án, các khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện
Lượt xem: 296
Tải về 0
Số 2321 - CV/HU 30/03/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 25 –KH/HU, ngày 19/02/2016 của Huyện ủy Bảo Thắng
Lượt xem: 458
Tải về 1
283 -KH/HU 10/02/2020 Kế hoạch số 283 -KH/HU, ngày 10/02/2020 về tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn huyện Bảo Thắng năm 2020
Lượt xem: 227
Tải về 1
284 -KH/HU 10/02/2020 Kế hoạch số 284 -KH/HU, ngày 10/02/2020 về phát triển đảng viên năm 2020
Lượt xem: 198
Tải về 1
280 -KH/HU 05/02/2020 Kế hoạch số 280 -KH/HU, ngày 05/02/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 197
Tải về 2
281 -KH/HU 05/02/2020 Kế hoạch số 281 -KH/HU, ngày 05/02/2020 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Lượt xem: 282
Tải về 2
282 -KH/HU 05/02/2020 Kế hoạch số 282 -KH/HU, ngày 05/02/2020 về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Lượt xem: 254
Tải về 0
2211-CV/HU 15/01/2020 Công văn số 2211-CV/HU, ngày 15/01/2019 v/v Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 256
Tải về 0
2209-CV/HU 14/01/2020 Công văn số 2209-CV/HU, ngày 14/01/2020 v/v báo cáo tình hình trước trong và sau tết Nguyễn đán Canh Tý năm 2020
Lượt xem: 285
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ HUYỆN BẢO THẮNG
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang