Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
283 -KH/HU 10/02/2020 Kế hoạch số 283 -KH/HU, ngày 10/02/2020 về tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn huyện Bảo Thắng năm 2020
Lượt xem: 224
Tải về 1
284 -KH/HU 10/02/2020 Kế hoạch số 284 -KH/HU, ngày 10/02/2020 về phát triển đảng viên năm 2020
Lượt xem: 194
Tải về 1
280 -KH/HU 05/02/2020 Kế hoạch số 280 -KH/HU, ngày 05/02/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 194
Tải về 2
281 -KH/HU 05/02/2020 Kế hoạch số 281 -KH/HU, ngày 05/02/2020 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Lượt xem: 277
Tải về 0
282 -KH/HU 05/02/2020 Kế hoạch số 282 -KH/HU, ngày 05/02/2020 về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Lượt xem: 249
Tải về 0
278 -KH/HU 10/01/2020 Kế hoạch số 278 -KH/HU, ngày 10/01/2020 của Huyện ủy Bảo Thắng thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Lượt xem: 239
Tải về 0
276-KH/HU 07/01/2020 Kế hoạch số 276-KH/HU, ngày 07/01/2020 tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp năm 2020
Lượt xem: 194
Tải về 0
277-KH/HU 07/01/2020 Kế hoạch số 277-KH/HU, 07/01/2020 thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU huyện Bảo Thắng năm 2020.
Lượt xem: 364
Tải về 0
273 -KH/HU 02/01/2020 Kế hoạch số 273 -KH/HU, ngày 02/01/2020, của Huyện ủy Bảo Thắng về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 178
Tải về 0
273 -KH/HU 02/01/2020 Kế hoạch số 273 -KH/HU, ngày 02/01/2020, của Huyện ủy Bảo Thắng về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 129
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ HUYỆN BẢO THẮNG
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang