Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06 - HD/BTGHU 26/08/2020 Lịch hội nghị, thông tin thời sự và chuyên đề tuyên truyền tháng 8/2020
Lượt xem: 241
Tải về 0
05 - HD/BTGHU 27/07/2020 Lịch hội nghị, thông tin thời sự và chuyên đề tuyên truyền tháng 8/2020
Lượt xem: 123
Tải về 0
84 - HD/BTGHU 28/05/2020 Lịch hội nghị, thông tin thời sự và chuyên đề tuyên truyền tháng 6/2020
Lượt xem: 135
Tải về 0
74 - HD/BTGHU 31/12/2019 Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 01/2020, thông tin thời sự và các chuyên đề tuyên truyền tháng 01/2020
Lượt xem: 170
Tải về 0
74 - HD/BTGHU 31/12/2019 Hướng dẫn số 74 - HD/BTGHU, ngày 31/12/2019 về tuyên truyền tháng 01 năm 2020
Lượt xem: 248
Tải về 0
72 - HD/BTGHU 25/11/2019 Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 12/2019, thông tin thời sự và các chuyên đề tuyên truyền tháng 12/2019
Lượt xem: 99
Tải về 0
72 - HD/BTGHU 25/11/2019 Hướng dẫn số 72 - HD/BTGHU, ngày 25/11/2019 về tuyên truyền tháng 12 năm 2019
Lượt xem: 95
Tải về 0
163 - CV/BTGHU 20/11/2019 Công văn số 163 - CV/BTGHU, ngày 20/11/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy V/v chỉ đạo tổng kết công tác tuyên vận năm 2019
Lượt xem: 117
Tải về 0
70 - HD/BTGHU 25/10/2019 Hướng dẫn số 70 - HD/BTGHU, ngày 25/10/2019 về tuyên truyền tháng 11 năm 2019
Lượt xem: 99
Tải về 0
69 - HD/BTGHU 27/09/2019 Hướng dẫn số 69 - HD/BTGHU, ngày 27/9/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền tháng 10 năm 2019
Lượt xem: 99
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ HUYỆN BẢO THẮNG
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang