Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
203/TB-VPUBND 22/07/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện
Lượt xem: 115
Tải về 0
2773/UBND-NLN 22/06/2020 đảm bảo an toàn đập, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hồ thải năm 2020
Lượt xem: 181
Tải về 1
143/TB-UBND 02/05/2019 công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 266
Tải về 1
1052/QĐ-UBND 23/04/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 285
Tải về 0
88/TB-VP 02/10/2018 TBKL của Đ/c Trần Minh Sáng - phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 01 tháng 10 năm 2018
Lượt xem: 147
Tải về 0
353/TB-UBND 08/11/2017 Thu hồi, huỷ bỏ Thông báo số 129/TB-UBND ngày 4/5/2017 của UBND huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 55
Tải về 0
354/TB-UBND 08/11/2017 Thu hồi, huỷ bỏ Thông báo số 128/TB-UBND ngày 4/5/2017 của UBND huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 92
Tải về 0
355/TB-UBND 08/11/2017 Thu hồi, huỷ bỏ Thông báo số 131/TB-UBND ngày 4/5/2017 của UBND huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 129
Tải về 0
356/TB-UBND 08/11/2017 Thu hồi, huỷ bỏ Thông báo số 130/TB-UBND ngày 4/5/2017 của UBND huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 113
Tải về 0
357/TB-UBND 08/11/2017 Thu hồi, huỷ bỏ Thông báo số 127/TB-UBND ngày 4/5/2017 của UBND huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 129
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ HUYỆN BẢO THẮNG
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang