Bảo Thắng sẽ tổ chức công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới dịp đầu xuân 2022

      Ngày 03/12/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2036/QĐ-TTg công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong không khí háo hức đón chào mùa xuân mới Xuân Nhâm Dần 2022 với tràn đầy niềm tin và sự kỳ vọng. Huyện Bảo Thắng dự kiến ngày 16/2/2022 tức ngày 16 tháng giêng năm Nhâm Dần sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn huyện NTM. Đây là niềm vinh dự và tự hào của cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng khi trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Lào Cai.

Trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2011, xuất phát điểm của huyện Bảo Thắng ở mức thấp, mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của các xã không đồng đều, mặt bằng chung toàn huyện đạt bình quân 4,33 tiêu chí, xã đạt cao nhất 6 tiêu chí, xã đạt thấp nhất 2 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 11,2 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 31,9%.

Ảnh: Tuyến đường GTNT khi chưa có chương trình xây dựng NTM

Hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ, nhất là là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường. Các tiêu chí chưa hoàn thành chủ yếu thuộc hai nhóm là: Nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng cần có nguồn lực đầu tư lớn và nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường là những tiêu chí khó thực hiện cần sự chủ động tham gia tích cực của người dân. Thời điểm năm 20211, toàn huyện còn 4 xã đặc biệt khó khăn, 01 xã biên giới; 69 thôn, tổ dân phố vùng III, thu nhập của nhân dân còn ở mức thấp; nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Đây là những khó khăn thách thức đối với công tác xây dựng NTM của huyện Bảo Thắng. 

Ảnh: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ chung sức của nhân dân các tuyến đường tại Bảo Thắng đều xanh, sạch, đẹp

          Qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM, huyện Bảo Thắng đã có 11/11 xã đạt chuẩn NTM; xã Sơn Hà và xã Xuân Quang đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí của huyện NTM theo Quyết định số 2036/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong xây dựng NTM, Bảo Thắng đã rút ra nguyên tắc “lấy dân làm gốc”, phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự làm, tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát…Nhờ đó đã huy động các nguồn lực đầu tư được trên 9.407 tỷ đồnggồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên 1.406 tỷ đồng, chiếm 14,9%, trong đó:  Ngân sách Trung ương gần  441 tỷ đồng, chiếm 4,7%; Ngân sách tỉnh gần  624 tỷ đồng, chiếm 3,6%;  Ngân sách huyện trên 338 tỷ đồng, chiếm 3,6%; Ngân sách xã  gần 3 tỷ đồng, chiếm 0,03%; Nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước trên 8.001 tỷ đồng, chiếm 85,1%. Vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác 488 tỷ đồng, chiếm 5,2%; Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư  gần 1.489 tỷ đồng, chiếm 15,8 %. Nhân dân hiến trên 500 nghìn m2 đất và  và  hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của toàn huyện là 209 tiêu chí, tăng 157 tiêu chí so với năm 2010; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 19 tiêu chí tăng 14,67 tiêu chí so với năm 2010.

Ảnh: Bảo Thắng đã phát triển toàn diện qua chặng đường 10 năm chung sức xây dựng NTM

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%/năm, giá trị  sản phẩm bình quân 1 ha đất canh tác tăng từ 38,99 triệu đồng/ha (năm 2011) lên 100 triệu đồng/ha (năm 2021). Thu nhập bình quân của toàn huyện (năm 2021) đạt 56,8 triệu đồng/người/năm (tăng 42,3 triệu đồng so với năm 2011), thu nhập bình quân khu vực nông thôn (năm 2021) là 48,7 triệu đồng/người/năm (tăng 37,5 triệu đồng so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 4,97%, giảm 26,93% so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn là 4,15%, giảm 29,9% so với năm 2011. Tỷ lệ lao động có việc làm bình quân của các xã đạt 96,44%, tăng 1,9% so với năm 2011.phát huy hiệu quả các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, như: vùng rau an toàn, vùng cây ăn quả, vùng chè hàng hóa, các mô hình sản xuất có ứng dụng công nghệ cao ...Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật. Toàn huyện có trên 400 trang trại, trong đó có 110 trang trại cấp tỉnh. Các hình thức tổ chức sản xuất có bước đột phá mạnh mẽ về số lượng, chất lượng với 54 hợp tác xã và các tổ liên kết, tổ hợp tác. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai thực hiện hiệu quả, toàn huyện hiện có 25 sản phẩm OCOP cấp tỉnh ngoài ra còn nhiều sản phẩm thế mạnh tiềm năng đang được huyện Bảo Thắng chỉ đạo thực hiện. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn,  An ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Niềm vui lớn và lan tỏa đó là phong trào xây dựng đường điện, đường hoa và việc tổng vệ sinh vào ngày thứ 7 tuần cuối tháng đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng.

Ảnh: Vinh dự và tự hào khi được Thủ tướng Chính Phủ ký quyết định công nhận Bảo Thắng đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2022.

          Một mùa xuân mới đang tràn về trên khắp quê hương Bảo Thắng anh hùng. Mùa xuân này đánh dấu một mốc son cho những cố gắng nỗ lực bền bỉ của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây cũng chính là niềm tin khát vọng là động lực để Bảo Thắng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 và phấn đấu trở xây dựng huyện Bảo Thắng trở thành huyện dẫn đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai; Bảo Thắng quyết tâm xây dựng đạt huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025./.

Duy Trinh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang