ĐẢNG BỘ XÃ SƠN HÀ TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo phải sát với thực tế thì việc gì cũng thành công! Đó là kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ xã Sơn Hà trong thời qua.

Là một trong hai xã đầu tiên của huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh Lào Cai công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, cùng rất nhiều các yếu tố thì một nguyên nhân quan trọng được Đảng bộ xã Sơn Hà rút ra trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đó là: Nghị quyết của Đảng phải được xây dựng từ thực tiễn cuộc sống và phải thường xuyên được bổ sung cho phù hợp với sự phát triển chung của thực tiễn. Muốn Nghị quyết nhanh đi vào cuộc sống thì cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, sát cơ sở. 

UBND huyện Bảo Thắng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo đồng chí Hoàng Mạnh Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà, những năm qua, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong phát triển kinh tế. Đảng ủy đã vận dụng, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về lãnh đạo phát triển kinh tế phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn ở địa phương, xây dựng những giải pháp thiết thực, phù hợp trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Thay vì triển khai nhiệm vụ chung chung, đảng bộ tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn nhiệm vụ ở xã, thôn; đồng thời, giao nhiệm vụ cho cấp ủy viên phụ trách thôn, đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, đồng nghĩa với việc vận động, giúp đỡ bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Những khó khăn, vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất, phát triển kinh tế được cán bộ, đảng viên tiếp thu, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo cấp trên. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi đất lúa kém năng suất sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao; phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Tổng thu tiền công, tiền lương trên địa bàn đạt 82,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,1 triệu đồng/năm. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã tổ chức trồng và chăm sóc 20,3km đường hoa; 11,2 km đường điện thắp sáng; 5km đường cờ.... Các thôn trên địa bàn xã đã vận động nhân dân đóng góp được 50 triệu đồng quỹ xây dựng nông thôn mới.  Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được nâng lên, an ninh - quốc phòng được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi mới.

Có thể khẳng định rằng, nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở, những năm qua, kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định, nâng cao; hệ thống đường, trường, trạm, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư, cải tạo, đáp ứng nhu cầu của người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương./. 

Lê Trung Thành


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang