KHỞI SẮC TỪ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

TDP Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu có 299 hộ, 6 dân tộc gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Giáy, Hoa cùng chung sống. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức người dân được nâng lên, tạo sự đoàn kết đùm bọc, giúp nhau cùng phát triển.

Sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có sự đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ buôn bán cho thu nhập bình quân đạt từ 100 đến 150 triệu đồng/năm như: hộ bà Nguyễn Như Hợi - bà Nguyễn Thị Thắm - Nguyễn Thanh Đoàn - Hoàng Văn Thành - Phùng Thị Hiền - Nguyễn Hồng Sen...  Tỷ lệ nhà kiên cố là 240 nhà, đạt tỷ lệ 100%; Thu nhập bình quân đầu người là 66.000.000đ/người/năm, tăng 12,2% so với năm 2020 và cao hơn mức thu nhập bình quân của thị trấn, tổng số hộ giàu là 35 hộ chiếm tỷ lệ 11,7%; hộ khá và trung bình 246 hộ chiếm tỷ lệ 82,2%, còn 18 hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,59%. 

Sôi nổi hoạt động thể thao tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TDP Phú Thịnh 1, TT Phố Lu năm 2021

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, công tác xây dựng đô thị văn minh được quan tâm chú trọng, đến nay trên địa bàn TDP đã xây dựng 300 m đường hoa, thắp sáng 11 bóng điện đường, làm mới 01 tiểu công viên, 2 vườn hoa, đổ 100 m đường bê tông, tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và sức khỏe người dân được đặc biệt quan tâm. Hằng năm, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng; biểu dương kịp thời gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa hàng năm trên 95% ... Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao được phát triển rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của Nhân dân, duy trì 2 CLB bóng chuyền hơi, 01 sân bóng đá, đội văn nghệ thường xuyên duy trì hoạt động. Phong trào xây dựng xã hội học tập, chăm lo sức khỏe Nhân dân được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư; 100% trẻ em đúng độ tuổi được đến trường và được tiêm chủng; Nhân dân tiêm phòng covid19 đầy đủ, mô hình “Gia đình hiếu học” được nhân rộng. Đường làng, ngõ xóm được vệ sinh quét dọn, phát quang hàng tuần, hàng tháng, tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các mâu thuẫn trong Nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp,  không có người vi phạm pháp luật, diện mạo nông thôn - đô thị ngày càng đổi mới.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, Nhân dân trong thôn tích cực đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quỹ vì người nghèo... với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Luôn sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoạn nạn, hộ nghèo, gia đình chính sách. Góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, TDP Phú Thịnh 1 tiếp tục tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; phấn đấu năm 2022 có từ 95% - 100% số hộ đạt gia đình văn hóa, giảm từ 2 hộ nghèo trở lên, 100% các tổ chức đạt từ khá trở lên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng TDP ngày càng phát triển.

L.G.Vân

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang