Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 8 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 06 - HD/BTGHU
Ngày ban hành 26/08/2020
Ngày hiệu lực 26/08/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 8 năm 2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tài liệu tuyên vận
Người ký duyệt Trinh Giang Nam
Tài liệu đính kèm HD TT tháng 9 năm 2020.doc
Văn bản mới