Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 10 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 09 - HD/BTGHU
Ngày ban hành 24/09/2020
Ngày hiệu lực 24/09/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 10 năm 2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tài liệu tuyên vận
Người ký duyệt Trinh Giang Nam
Tài liệu đính kèm HD_TUYEN_TRUYEN_T10.doc
Văn bản mới