Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 07/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TT 07 Thanh tra trách nhiệm.PDF
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang