Cung cấp thông tin xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2022 cuả Kiểm toán nhà nước khu vực VII
Số ký hiệu văn bản 2788/UBND-TH
Ngày ban hành 24/06/2021
Ngày hiệu lực 24/06/2021
Trích yếu nội dung Cung cấp thông tin xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2022 cuả Kiểm toán nhà nước khu vực VII
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Văn bản của UBND tỉnh yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ xây dựng KH kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán KV VII.pdf
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang