Một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Trích yếu nội dung Một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Hoàng Chí Hiền
Tài liệu đính kèm Chi_thi_05signed_20180104095504933930.pdf
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang