Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án số 8 phát triển Văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai" trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 154/KH-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 30/06/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án số 8 phát triển Văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai" trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Đức Bình
Tài liệu đính kèm KH_trien_khai_de_an_so_8.pdf
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang