Các Ban HĐND huyện

1

Ban Kinh tế - Xã hội

 

Ông Phạm Văn Tùng - Trưởng Ban
Dân tộc: Kinh
Giáo dục phổ thông :  12/12.
Trình độ: Đại học xây dựng cầu đường và đại học kế toán tổng hợp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0912513784
Email: pvtung@laocai.gov.vn

 

Bà Bùi Thị Hạnh – Phó Ban
Năm sinh: 1973
Dân tộc: Kinh
Giáo dục phổ thông :  12/12.
Trình độ: Đại học báo chí
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0919265359

2

Ban Pháp chế

 

Ông: Lê Trung Thành – Trưởng ban
Năm sinh: 1974
Dân tộc: Kinh
Giáo dục phổ thông :  12/12.
Trình độ: Thạc sỹ xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0947110000

 

Bà Nguyễn Thị Hằng Hải – Phó Ban
Năm sinh 1983
Dân tộc: Kinh
Giáo dục phổ thông :  12/12.
Trình độ: Đại học chuyên ngành Luật học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0982488823

3

Ban Dân tộc

Ông: Vương Kim Tài – Trưởng Ban
Năm sinh: 1973
Dân tộc: Kinh
Giáo dục phổ thông :  12/12.
Trình độ: Đại học chuyên ngành lâm sinh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0973570985

Ông Cư A Cớ – Phó Ban
Năm sinh: 1989
Dân tộc: Mông
Giáo dục phổ thông :  12/12.
Trình độ: Đại học chuyên ngành nông lâm
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 01683089195

Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 962
  • Trong tuần: 4,926
  • Tất cả: 1,015,207
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang