Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số huyện Bảo Thắng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn. Huyện uỷ Bảo Thắng vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số huyện Bảo Thắng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, thông tin những nội dung cơ bản về chương trình chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 749 của ngay 3/6/2020 Thủ tưởng chính phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 20 ngày 17/01/2022 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Thực trạng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Thắng; Nhiệm vụ, giải pháp và định hướng chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bảo Thắng trong thời gian tới; Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời đại diện công ty viễn thông Mobifone Lào Cai giới thiệu hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ số.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: sự liên thông giữa các cơ sở dữ liệu, các phần mềm; số hoá hồ sơ; ký số di động; hệ thống phân tích, thống kê về thủ tục hành chính; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật;….Những ý kiến thảo luận đã được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu và giải đáp. Đồng thời lãnh đạo sở TTTT Lào Cai đề nghị huyện Bảo Thắng cần tập trung thực hiện chuyển đổi số với 2 nội dung trọng tâm đó là: Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với thương mại điện tử và chuyển đổi số trong cải cách hành chính.

Ngay sau hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin – Truyền thông và UBND huyện Bảo Thắng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025.

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang