Bảo Thắng ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020

Năm 2020, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 với chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ðây cũng là nội dung, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.  

Quang cảnh buổi chào cờ dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam (03/2/1930-03/02/2020) tại Đảng ủy xã Bản Phiệt

Xác định tầm quan trọng của chuyên đề năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành, triển khai kế hoạch số 281-KH/HU, ngày 05/02/2020 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị tới các tổ chức đảng, theo đó trong quý I các chi, đảng bộ cơ sở triển khai xong nội dung chuyên đề năm 2020 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đối với các cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Quý II tổ chức chào cờ, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5), 75 năm ngày Chủ tịch  Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (02/9); Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; 02 năm thực hiện Quy định 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890- 19/5/2020. Quý III tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện chào cờ; kiểm tra việc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tại các chi, đảng bộ cơ sở. Quý IV đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy .

Ðể Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và chuyên đề năm 2020 đi vào cuộc sống, các cấp ủy phải làm tốt công tác chỉ đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề; đăng ký, xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung giải quyết, phân công trách nhiệm cụ thể, xác định thời gian giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện chuyên đề năm 2020, để tạo chuyển biến mạnh mẽ, mỗi cấp uỷ, chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai xây dựng điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2020. Lựa chọn những điển hình có hiệu quả từ các năm trước để nhân rộng, đồng thời xây dựng điển hình mới theo nội dung chuyên đề năm 2020 phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

Hình ảnh các đơn vị tổ chức chào cờ dịp 03/2

 

 

1 2 3 4 5 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang