KẾ HOẠCH Số 222 - KH/TU thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Tải về:KH 222 thuc hien CT28 ve sang loc DV(sua 8-4) (1).doc
1 2 3 4 5 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang