Tự hào 90 năm mùa xuân có Đảng

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta khi mới 15 tuổi đã làm cuộc Cách mạng "long trời lở đất" vào tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Á. Người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa thời đại to lớn, cổ vũ mạnh mẽ Nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, mở đầu giai đoạn sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.

Trải qua 21 năm (1954 - 1975) kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn vào mùa Xuân 1975 lịch sử. Từ đây, đất nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, tự do, thống nhất.

Sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế đất nước tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều đổi mới. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Thế và lực của đất nước không ngừng tăng lên. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

Hòa vào dòng chảy lịch sử của đất nước và tỉnh Lào Cai, 72 năm qua, Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã luôn phát huy vai trò đoàn kết, lãnh đạo Nhân dân chiến đấu chống xâm lược, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi. Chúng ta rất đỗi tự hào về những chiến công vang dội mà quân và dân Bảo Thắng đã lập được qua các thời kỳ. Đặc biệt là khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo trong điều hành của chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, xây dựng quê hương Bảo Thắng vững bước trên con đường đổi mới, phát triển.                  

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 02 tháng 9; 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước,.... Trong không khí tràn ngập niềm vui đón Tết Canh Tý, mừng Đảng quang vinh tròn 90 mùa Xuân, phát huy những thành tựu đạt được trong năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức xuân để bước vào năm mới với niềm tin và khát vọng./.


1 2 3 4 5 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang