Quyết định Quy hoạch sử dụng đất 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Bảo Thắng
Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quy hoạch sử dụng đất 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Click vào đây để tải nội dung chi tiết >>>1510061538264406so228pheduyetqhsddHuyenBaoThang.pdf
                               Bản đồ Quy hoạch >>>>1510061540513001QHBT.pdf

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang