Ban hành quy chế làm việc của BCĐ thực hiện đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn mở rộng trên địa bàn thành phố Lào Cai các huyện Sapa, Bát Xát và Bảo Thắng giai đoạn mở rộng 2016-2020
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang